salam

 تاریخ های مهم

 

_ تاریخ برگزاری کنفرانس:

۱۷ و ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶

 —————————————————————————

_ مهلت دریافت تجربیات و ایده های برتر:

۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

 —————————————————————————
_ زمان اعلام پذیرش تجربیات:

۱ مهر ماه ۱۳۹۶

 —————————————————————————

 _ دوره آموزشی پروفسور Marquez:

۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶