salam

علاقمندان می تواند تجربیات خود را در زمینه های زیر ارسال نمایند:

 • رویکردهای جدید در بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات و زمانبندی آنها
 • مدیریت اورهال و مدیریت هزینه در نگهداری و تعمیرات
 • برون سپاری و قرارداد مبتنی بر عملکرد در پیمانکاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات
 • تجزیه و تحلیل Big Data در نگهداری و تعمیرات جهت تحلیل و پیش بینی خرابی ها
 • نت الکترونیکی (e-maintenance)،کاربرد اینترنت اشیاء ، رباتها و در نگهداری و تعمیرات
 • نوآوری در سیستم های آموزشی نگهداری و تعمیرات
 • رهبری، استراتژی و سیاست ها در نگهداری و تعمیرات
 • بهینه سازی انبار و مدیریت قطعات یدکی MRO
 • مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO55000
 • اندازه گیری عملکرد  و ویژگیهای داشبورد مدیریت عملکرد در تعالی نت
 • انتخاب ، محاسبه و تحلیل شاخصهای مدیریت عملکرد 
 • ویژگیهای سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS جهت تعالی نت
 • راهکارهای عملی و تجربیات موفق در تدوین نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و پیاده سازی RBI, RCA, RCM, LCC
 
 
 

ارسال تجربیات

 • فرمت فایل ارسالی بایستی یکی از فرمت های pdf ، docx و pptx باشد.
  انواع فایل های مجاز : pdf, docx, pptx.